Deklaracja członkowska

Deklaracja Online:

Zgłaszam swoje przystąpienie do Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Nazwisko i imię

Adres email

Miejsce zamieszkania

Ulica i numery

Nr kodu

Poczta

Województwo

Diecezja

Parafia

Deklaruję składkę członkowską w wysokości zł rocznie.

Data

 

ADRES:
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KUL
ZARZĄD GŁÓWNY
20-023 LUBLIN, ul. Chopina 29

KONTO:
PKO BP II O/LUBLIN nr 63 1020 3150 0000 3502 0002 9165
lub
BANK PKO S.A. Lublin nr 21 1240 5497 1111 0000 5005 3593

TELEFON:
81 532-64-32

 
 

Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, wszystkim jego Przyjaciołom i Dobroczyńcom z całego serca błogosławię. JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

(Wszystkie pola są wymagane)

 

 

Wersja do pobrania tutaj