Władze

Zarząd Główny TP KUL:

Prezes

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wiceprezesi

Ks. dr Marek Grygiel
Sylwester Czarnecki

Skarbnik
Liliana Kycia

Sekretarz
Ks. prof. dr hab. Janusz Lekan

Członkowie
Ks. dr hab. Stanisław Sojka
Ks. Kazimierz Gacan
Piotr Waszak

Komisja Rewizyjna

prof. Stanisław Kiczuk

ks. mgr lic. Leszek Szuba

Agnieszka Zańko