Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

24 Lis, 2017

Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

Opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu było przedmiotem konkursu, jaki dla studentów KUL ogłosiły Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL. Niełatwego zdania podjęło się blisko 80 osób. Spośród przedstawionych prac Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz PKO Banku Polskiego i Uniwersytetu, wyłoniła 16 jej zdaniem najlepszych. Laureaci podczas uroczystego spotkania 28 listopada otrzymali od Fundacji PKO Banku Polskiego symboliczne czeki na kwotę 9 tys. zł. Na naszej stronie prezentować będziemy fragmenty wyróżnionych prac – zapraszamy do lektury!

Aleksandra Kujawa:

(…) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest Uczelnią, która już od prawie 100 lat dba o wychowanie młodego pokolenia w duchu dobra, prawdy i chrześcijańskich wartości w połączeniu z nauką. Misją Uniwersytetu jest nauczanie społeczności akademickiej zgodnie z katolicką myślą, która wyraża się w „Służbie Bogu i Ojczyźnie”. Cel nadrzędny stanowi rozwój wartości istotnych, tj. miłość, godność i dobro, istniejących już od początku powstania Uniwersytetu i trwających do dziś. Nieustanna obecność tych wartości świadczy o wielkiej sile i staraniach Uniwersytetu w pielęgnowaniu tego, co jest niezwykle ważne i znaczące dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia nie może zatracić wartości, które są niezmienne od niemalże jednego wieku, dlatego troska o wychowanie i nauczanie społeczności akademickiej w ujęciu tej zasady jest głównym zadaniem KUL.
Zachowanie tradycji i tożsamości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stanowi pewien priorytet Uczelni i wyraża potencjał do kształcenia studentów na jak najwyższym poziomie. Jak każdy Uniwersytet, KUL posiada pozytywne i negatywne aspekty, które wymagają usprawnienia i wprowadzenia zmian. Dlatego w II stuleciu istnienia niezwykle znaczący jest rozwój Uczelni, który pozwoli ulepszyć funkcjonowanie tak ważnego ośrodka akademickiego. Wizją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w przyszłym stuleciu jest plan rozwoju Uczelni z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, wartości istotnych oraz perspektyw społeczno-ekonomicznych Polski i regionu.
W zakresie rozwoju historycznego proponuję przybliżenie historii KUL poprzez organizację wydarzenia pod nazwą „Noc z KUL-em”, spotkania z osobami, które zasłużyły się dla Uczelni oraz wystawy fotograficzne, odbywające się przed budynkami Uniwersytetu.
Rozwój wartości istotnych może pogłębiać się poprzez planowanie koncertów charytatywnych, zapraszanie ważnych osobistości, organizację „Dnia Studenta” i studenckie kluby wolontariackie. Humanitaryzm i dobro drugiego człowieka stanowi wartość nadrzędną, dlatego promowanie wartości w ten sposób jest wyrazem szlachetności serca i bezinteresowności.
W rozwoju perspektywy społeczno-ekonomicznej proponuję zainwestowanie w bogatsze wyposażenie laboratoriów, lepsze wyposażenie Uczelni i domów studenckich KUL, wprowadzenie zróżnicowanej oferty kierunków studiów, dziennika elektronicznego zamiast tradycyjnych indeksów, spotkań z osobami osiągającymi sukces na rynku pracy, większej ilości zajęć praktycznych i możliwości nabycia doświadczenia w przyszłym zawodzie, innowacyjnego systemu dla osób niewidomych, e-booków oraz elektronicznych map, umożliwiających szybkie dotarcie w określone miejsce.
W koncepcji mojego autorstwa plan rozwoju i wizja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na II stulecie istnienia została rozpatrzona w kontekście zasobów, potencjału oraz możliwości rozwojowych KUL. Zaproponowane zmiany dotyczą szerokiego kręgu zakresu, które według mnie są ważne i znaczące dla usprawnienia funkcjonowania Uniwersytetu. Propozycja rozwoju poszczególnych kwestii dotyczy kolejnych 100 lat istnienia Uczelni i w tym czasie zmiany te mogą zostać stopniowo wprowadzane w życie uniwersyteckie. Istotny jest plan rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przebiegający z zachowaniem katolickiej misji, tradycji oraz chrześcijańskich wartości (…).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *