Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

30 Lis, 2017

Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

Opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu było przedmiotem konkursu, jaki dla studentów KUL ogłosiły Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL. Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz PKO Banku Polskiego i Uniwersytetu, wyłoniła 16 jej zdaniem najlepszych. Na naszej stronie prezentować będziemy fragmenty wyróżnionych prac – zapraszamy do lektury!

Aleksandra Kujawa:

(…) Z innowacyjnym podejściem do studiowania, rozwojowym patrzeniem na obecny rynek pracy i daleko wybiegającymi reformami, a także swoim katolickim charakterem Katolicki Uniwersytet Lubelski ma szanse na stanie się jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju. Przede wszystkim nasza Alma Mater ma pewien dychotomiczny charakter. Z jednej strony kształcenie studentów a z drugiej katolicki charakter – coś, co nas zdecydowanie wyróżnia. Nie można pomijać tego, że nasz Uniwersytet nie służy tylko, jako „maszynka do studiowania”, ale przede wszystkim zgodnie ze swoją tradycją krzepi chrześcijańskie wartości czy rozwija myśl katolicką wśród studentów oraz pracowników.
Oprócz wszelakich reform w zakresie kształcenia nie można pominąć oczywiście drugiego aspektu i dewizy Deo et Patriae. Przemierzając korytarze naszego Uniwersytetu po prostu czuć daleko idącą podniosłość tego miejsca, katolicki charakter i górnolotność tego universitas. Warto tu jeszcze raz przytoczyć jeszcze raz trochę historii. KUL powstał zaraz po pierwszej wojnie światowej. Aby odbudować polską inteligencję przede wszystkim w tonie nauki i wiary. Po wznowieniu działalności w 1944 nazywany był „wyspą wolności”, miejscem, gdzie człowiek ma okazję rozwijać się i swoją wiedzę w dziedzinach uniwersyteckich. I do dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski powinien być nazywany „wyspą wolności”. W dalszym ciągu powinno być to miejsce, gdzie młodzi ludzie uczą się myślenia i poszerzają swoje horyzonty. Czas spędzony na uczelni to nie tylko nauka, ale i szukanie swojej drogi, a nie ma na to lepszego miejsca niż uczelnia z katolickimi tradycjami i służba jednocześnie Bogu i Ojczyźnie.(…)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *