Towarzystwo Przyjaciół KUL Akademia polonijnych dziennikarzy obywatelskich – czas start!
Aktualności

Akademia polonijnych dziennikarzy obywatelskich – czas start!

26 sierpnia 2021

Blisko czterdzieści osób z różnych państw świata – Hiszpanii, Chin, Wielkiej Brytanii, Islandii, Ukrainy, Rosji, Kanady, Nowej Zelandii uczestniczy w projekcie „Akademia polonijnych dziennikarzy obywatelskich”. Realizuje go Towarzystwo Przyjaciół KUL, a patronuje mu Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji oraz Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Podczas seminarium otwarcia projektu zespół odpowiadający za realizację zadania oraz trenerzy prowadzący szkolenia połączyli się online z uczestnikami. – Miło was widzieć – mówił do uczestników projektu ks. dr Filip Krauze, dyrektor Biura Zarządu Głównego TP KUL – wspólnota uniwersytecka przekracza nasze mury, przekracza także granice państw. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślał natomiast, że bardzo istotne dla Uniwersytetu jest rozeznanie oczekiwań oraz potrzeb edukacyjnych Polaków mieszkających za granicą, po to by w ramach współpracy móc przygotować odpowiednią ofertę szkoleń.

Podczas spotkania uczestnicy Akademii polonijnych dziennikarzy obywatelskich poznali trenerów oraz tematykę proponowanych przez nich szkoleń z zakresu fotografii, social mediów, montażu video, autoprezentacji, komunikacji medialnej czy budowy i gatunków tekstów dziennikarskich. Przez dwa miesiące będą uczyli się w grupach. Efektem pracy mają być multimedialne materiały ukazujące środowiska polonijne – ich prace, pasje, zainteresowania. Podsumowanie nastąpi w listopadzie podczas Kongresu Polonijnych Dziennikarzy Obywatelskich.

Projekt został opracowany i konsultowany przez powołany zespół ekspertów (medioznawców, socjologów, ale też przedstawicieli ludzi mediów – dziennikarzy-praktyków i przedstawicieli środowiska polonijnego), którego zadaniem było opracowanie kompleksowych rozwiązań służących bezpośredniemu wsparciu mediów polonijnych, a przez to realne wsparcie Polonii i Polaków za granicą. Finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.