Apel Jasnogórski

1 Lip, 2019

Apel Jasnogórski

„Dziś przychodzimy do Ciebie u progu letniego odpoczynku. Kiedy pustoszeją sale wykładowe, studenci zdają ostatnie egzaminy, absolwenci cieszą się uzyskanymi stopniami, stajemy przed Tobą z naszą wdzięcznością za miniony rok akademicki i z prośbą o wyproszenie nam dobrych wakacji.” – mówił podczas Apelu Jasnogórskiego ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL. Na spotkanie z Maryją w Częstochowie wybraliśmy się 30 czerwca 2019 r.

Już tradycją jest, że kilka razy w roku pielgrzymujemy na Jasną Górę z przedstawicielami społeczności akademickiej: studentami, absolwentami, pracownikami i przyjaciółmi Uniwersytetu. Taka pielgrzymka to dobry czas, by powierzyć Matce Bożej wszystkie nasze sprawy – zarówno te prywatnie jak i dotyczące Uczelni oraz Towarzystwa Przyjaciół KUL. „Stolico Mądrości, przyjmij nasze poszukiwania prawdy o otaczającym świecie, o człowieku i o Bogu. Przyjmij wysiłek przekazywania tej prawdy innym. Dziękujemy Ci za przywilej służby dobru człowieka i narodu. Składamy przed Tobą nasze zaangażowanie w tworzenie kultury umysłu i serca. Składamy pracę profesorów, którzy z wielkim poświęceniem prowadzą badania naukowe wnosząc swój wkład do skarbnicy polskiej i światowej nauki. Dziękujemy za tych, którzy kształtują innych bogactwem swego człowieczeństwa; za mistrzów i przewodników. Przyjmij nasz wkład w formację młodego pokolenia polskiej inteligencji. Dziękujemy za studentów, których jednoczy umiłowanie prawdy oraz dążenie do rozwoju we własnym człowieczeństwie. Wielu z nich przyjdzie wkrótce do Ciebie w pieszych pielgrzymkach ze swoim osobistym dziękczynieniem i prośbami.” – modlił się Ksiądz Rektor, a z nim ponad 40 uczestników pielgrzymki, którą zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół KUL.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *