Posts by Katarzyna

Newsletter Absolwenta

Posted by on 17 sty, 2018 in Multimedia | 0 comments

Newsletter Absolwenta

Informacje o najnowszych wydarzeniach z życia Uniwersytetu ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw kierowanych do przyjaciół, sympatyków i przede wszystkim byłych studentów KUL zawiera "Newsletter Absolwenta". Zapraszamy do subskrypcji!

Read More

Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

Posted by on 20 gru, 2017 in Aktualności | 0 comments

Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

Opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu było przedmiotem konkursu, jaki dla studentów KUL ogłosiły Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL.

Read More

Życzenia Rektora KUL

Posted by on 20 gru, 2017 in Multimedia, Video | 0 comments

Życzenia Rektora KUL

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Read More

Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

Posted by on 10 gru, 2017 in Aktualności | 0 comments

Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

Opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu było przedmiotem konkursu, jaki dla studentów KUL ogłosiły Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL. Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz PKO Banku Polskiego i Uniwersytetu, wyłoniła 16 jej zdaniem najlepszych. Na naszej stronie prezentować będziemy fragmenty wyróżnionych prac – zapraszamy do lektury!

Read More

Wizyta w Poznaniu

Posted by on 5 gru, 2017 in Aktualności, Z historii TP KUL, Z życia oddziałów | 0 comments

Wizyta w Poznaniu

Nasi Przyjaciele rozsiani są po całej Polsce. Liczne grono sympatyków możemy znaleźć także w archidiecezji poznańskiej, gdzie czuwa nad nimi pani Alicja Leszczyłowska. Złożyliśmy jej wizytę, by podziękować za wieloletnie zaangażowanie.

Read More