Aktualności

2 Lip, 2019

Dobrze mieć Przyjaciół

Posted by on 2 Lip, 2019 in Aktualności | 0 comments

Dobrze mieć Przyjaciół

Obchody Święta Patronalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego są okazja nie tylko do wspólnej modlitwy i uroczystości o charakterze ogólnouniwersyteckim, ale także dają szansę na bardziej kameralne spotkania. Jedno z nich odbyło się 27 czerwca 2019 roku i zgromadziło naszych Przyjaciół, którzy w szczególny sposób wspierają Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Read More

Spotkanie z Absolwentami KUL

Posted by on 2 Lip, 2019 in Aktualności | 0 comments

Spotkanie z Absolwentami KUL

Wielką radość sprawia nam każde spotkanie z Absolwentami i Przyjaciółmi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tak też było 23 czerwca w Tykocinie. Na zaproszenie Białostockiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL w niezwykłą pielgrzymkę wybrał się ks. dr Łukasz Mudrak, Dyrektor Biura Zarządu Głównego TP KUL.

Read More

Apel Jasnogórski

Posted by on 1 Lip, 2019 in Aktualności | 0 comments

Apel Jasnogórski

Już tradycją jest, że kilka razy w roku pielgrzymujemy na Jasną Górę z przedstawicielami społeczności akademickiej: studentami, absolwentami, pracownikami i przyjaciółmi Uniwersytetu. Taka pielgrzymka to dobry czas, by powierzyć Matce Bożej wszystkie nasze sprawy.

Read More

Święto Patronalne KUL

Posted by on 24 Cze, 2019 in Aktualności | 0 comments

Święto Patronalne KUL

W piątek, 28 czerwca 2019 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, KUL będzie obchodził swoje Święto Patronalne.

Read More

Arcybiskup Senior Bolesław Pylak – wspomnienie

Posted by on 6 Cze, 2019 in Aktualności | 0 comments

Arcybiskup Senior Bolesław Pylak – wspomnienie

W wieku 97 lat, 6 czerwca 2019 roku zmarł w Lublinie Arcybiskup Senior Bolesław Pylak, w latach 1974 – 1997 Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Read More

Spotkanie z Laureatem konkursu „Moja Uczelnia”

Posted by on 28 maja, 2019 in Aktualności, Strefa absolwenta | 0 comments

Spotkanie z Laureatem konkursu „Moja Uczelnia”

Praca pt. „Świeccy studenci z ambony o KUL w latach 1967-1969”, autorstwa Wojciecha Czepczyńskiego opowiada o zaangażowaniu studentów KUL w niełatwych latach funkcjonowania Uczelni.

Read More