Towarzystwo Przyjaciół KUL Darowizny na TP KUL
Aktualności

Darowizny na TP KUL

22 czerwca 2021

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 poz. 865), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż kwota ogółem otrzymanych darowizn w roku 2020 wyniosła 33.552,00 zł.

Towarzystwo Przyjaciół KUL przekazało darowizny na cele z kategorii:

nauka, edukacja, oświata i wychowanie;