Deklaracja członkowska

28 Sty, 2014

Deklaracja Online:

Zgłaszam swoje przystąpienie do Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Nazwisko i imię

Adres email

Miejsce zamieszkania

Ulica i numery

Nr kodu

Poczta

Województwo

Diecezja

Parafia

Deklaruję składkę członkowską w wysokości zł rocznie.

Data

 

ADRES:
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KUL
ZARZĄD GŁÓWNY
20-023 LUBLIN, ul. Chopina 29

KONTO:
PKO BP II O/LUBLIN nr 63 1020 3150 0000 3502 0002 9165
lub
BANK PKO S.A. Lublin nr 21 1240 5497 1111 0000 5005 3593

TELEFON:
81 532-64-32

 
 

Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, wszystkim jego Przyjaciołom i Dobroczyńcom z całego serca błogosławię. JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych zawartych w polach formularza w celach związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej w odpowiedzi na zgłoszenie (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą zgodnie z Klauzulą informacyjną, z którym się zapoznałam/-em. Jestem świadomy możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz tego, że jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonało się na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania znajduje się w Klauzuli informacyjnej.

(Wszystkie pola są wymagane)