Jubileusz ks. Grzegorza Kalwarczyka

12 maja, 2014

Jubileusz ks. Grzegorza Kalwarczyka

 

Ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk, wieloletni kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, pracujący u boku trzech metropolitów-kardynałów: Stefana Wyszyńskiego, Józefa Glempa i Kazimierza Nycza, a także opiekun Towarzystwa Przyjaciół KUL w Warszawie, przeżywa 50. rocznicę świeceń kapłańskich. W poniedziałek 26 maja w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odprawi wraz z pozostałymi kapłanami jubilatami oraz księżmi biskupami dziękczynną mszę świętą.

Już dziś chcemy serdecznie podziękować księdzu infułatowi za lata troski o warszawski oddział i sprawy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz życzyć wielu jeszcze pięknych lat w kapłaństwie.

*

Z Towarzystwem Przyjaciół KUL ks. Kalwarczyk zetknął się już w czasie studiów w KUL w latach 1971-74, ale ze względu na ilość zajęć na uczelni nie mógł wówczas zaangażować się w jego prace. Po ukończeniu studiów z prawa kanonicznego i objęciu funkcji notariusza w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, został delegatem archidiecezji warszawskiej ds. KUL. Do jego obowiązków należało przypominanie księżom proboszczom o potrzebie wspierania katolickiej uczelni, reprezentowanie archidiecezji na różnych zebraniach i zjazdach oraz interesowanie się działalnością TP KUL w oddziale warszawskim, który w tamtym czasie obejmował członków z terenu całego Mazowsza, a także Kurpi z Łomżą i Podlasia z Siedlcami. Oddział liczył wtedy ok. 7 tys. członków.
W 1985 r. ks. Kalwarczyk został prezesem warszawskiego oddziału TP KUL. Oprócz organizowania i doglądania codziennej pracy oddziału, przygotowywał i prowadził pielgrzymki do Rzymu i Wilna oraz na terenie Polski, dbał także o to, by odbywały się coroczne spotkania opłatkowe, w których brał udział Prymas Polski kard. Józef Glemp oraz biskupi warszawscy.

(Na podstawie: Ks. Grzegorz Kalwarczyk, „Piszesz o innych – napisz o sobie”. Na złoty jubileusz kapłaństwa – o parafii lubańskiej. Rodzinie, Przyjaciołach i sobie, Warszawa 2013)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *