Towarzystwo Przyjaciół KUL Newsletter Absolwenta KUL – klauzula <br>informacyjna
Absolwenci

Newsletter Absolwenta KUL – klauzula
informacyjna

18 lutego 2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: – żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zobacz tutaj, co zrobić, aby być pewnym, że Newsletter będzie trafiał na Twoją skrzynkę.
Zobacz też: Newsletter Absolwenta.