Towarzystwo Przyjaciół KUL Nominacje Rektora KUL
Aktualności

Nominacje Rektora KUL

01 lutego 2019

Z wielką radością informujemy, że Pani Małgorzata Baran-Sanocka, członek Zarządu Głównego TP KUL nominowana została dyrektorem administracyjnym Uczelni, zaś ks. dr Łukasz Mudrak, dyrektor Biura Zarządu – Pełnomocnikiem Rektora KUL ds. Kontaktów z Polonią. Gratulujemy!