Nowy program stypendialny dla studentów KUL

25 Sty, 2016

Nowy program stypendialny dla studentów KUL

 

Jeśli Uniwersytet to dla Ciebie nie tylko miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę i zdaje egzaminy, ale przestrzeń wspólnego działania, realizacji projektów sportowych, artystycznych, pomagania innym, albo jeśli znasz takie osoby – przeczytaj tę wiadomość.

Towarzystwo Przyjaciół KUL uruchamia nowy program stypendialny, skierowany do studentów szczególnie zaangażowanych na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na różnych płaszczyznach. To ludzie, którzy działając w kołach i organizacjach, bezinteresownie dzielą się czasem i energią na rzecz realizacji wspólnych dzieł, nie myśląc o własnych korzyściach. Warto ich zauważyć!

Stypendium przyznawane będzie osobom studiującym na studiach stacjonarnych dziennych i nieprzebywającym na urlopie dziekańskim. Fundator planuje przyznać trzy stypendia dwa razy w ciągu roku akademickiego (każdorazowo na 5 miesięcy). Wsparcie może być przeznaczone m.in. na realizację kolejnych działań. Pierwsze stypendia przyznane zostaną na semestr letni roku akademickiego 2015/2016.

Kandydata może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na terenie Uniwersytetu lub osoba indywidualna (np. kolega-student). Można także zgłosić się samemu!

Więcej informacji w zakładce „Programy stypendialne” (pkt.2). Regulamin stypendium oraz wniosek – w „Materiałach do pobrania” (pkt.2).

Termin składania wniosków na semestr letni to 25 lutego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *