Biuro

28 Sty, 2014

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

ul. Chopina 29
20-023 LUBLIN

tel. 81/ 532 64 32
tel. 662 487 212
e-mail: tpkul@kul.pl

Pracownicy Biura:
Ks. dr Łukasz Mudrak (dyrektor)

Marta Danielewicz (kierownik)
Dorota Oleszek (główny księgowy)
Elżbieta Krawczyk
Katarzyna Kusy
Sylwia Szychta