o Programach

22 Cze, 2015

Program Stypendialny “Startuj z TP KUL”

Towarzystwo Przyjaciół KUL uruchomiło program stypendialny skierowany do osób rozpoczynających po maturze pierwsze studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. O przyznanie rocznego stypendium będą mogli ubiegać się studenci pochodzący z miejscowości do 100 tys. mieszkańców.

Informacji na temat stypendium udziela Biuro Zarządu Głównego TP KUL: tel. 81 532 64 32 lub 662 487 212.

Szczegółowy regulamin oraz formularz wniosku w zakładce „Materiały do pobrania”.

Program Stypendialny “Działaj z TP KUL” dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

busy-businessman_23-2147515077

Towarzystwo Przyjaciół KUL uruchomiło program stypendialny, skierowany do studentów szczególnie zaangażowanych na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – “Działaj z TP KUL”.

Stypendium przyznawane będzie za szczególne, bezinteresowne zaangażowanie na rzecz społeczności uniwersyteckiej na różnych płaszczyznach (za wyjątkiem naukowej) osobom studiującym na studiach stacjonarnych dziennych i nieprzebywającym na urlopie dziekańskim.

Kandydata może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na terenie Uniwersytetu lub osoba indywidualna (np. kolega-student).

Informacji na temat stypendium udziela Biuro Zarządu Głównego TP KUL: tel. 81 532 64 32 lub 662 487 212.

Szczegółowy regulamin oraz formularz wniosku w zakładce „Materiały do pobrania”.