Oddział TP KUL w Olsztynie ma już prawie 60 lat

17 Paź, 2017

Oddział TP KUL w Olsztynie ma już prawie 60 lat

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL w Olsztynie odbyło się 7 października. Wziął w nim udział dyrektor Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL w Lublinie. Zebranie poprzedziła msza święta koncelebrowana z kapelanem Oddziału w intencji zmarłych i żyjących członków Towarzystwa, odprawiona w kościele pw. Św. Józefa w Olsztynie. Zebranie po mszy św. prowadził prezes Zarządu olsztyńskiego Oddziału TP KUL p. Tadeusz Glinka. Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego zebrania, zaś po wysłuchaniu sprawozdań organów władz oddziału za mijający okres, w głosowaniu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Biura Zarządu Głównego TP KUL ks. Rafał Charzyński, dziękując za 60 lat ofiarnej działalności olsztyńskiego oddziału na rzecz Uniwersytetu (oddział swój jubileusz obchodzić będzie w przyszłym roku). Wśród zasług członków Towarzystwa, oprócz pozyskiwania środków na potrzeby Uczelni, zwrócił uwagę na ich głębokie identyfikowanie się z misją KUL i wierne świadczenie w środowisku o znaczeniu formacji intelektualnej i moralnej jaką otrzymują absolwenci KUL. Następnie wybrano nowe władze Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo.

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *