Towarzystwo Przyjaciół KUL Encyklopedia 100-lecia KUL
Aktualności

Encyklopedia 100-lecia KUL

02 lipca 2020

Wydawnictwo KUL informuje, że w dniach od 1 lipca do 31 października br. pracownicy, emeryci, studenci, absolwenci i przyjaciele naszego Uniwersytetu będą mogli nabyć Encyklopedię 100-lecia KUL po obniżonej cenie – 120 zł/komplet.

Dwutomowa, licząca 2950 haseł publikacja prezentuje dorobek Uniwersytetu nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu środowiska KUL w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne, w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Najliczniejsze są hasła biograficzne dotyczące pracowników naukowych, pracowników administracji, w tym przede wszystkim osób kierujących wiodącymi agendami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni, a także ważniejszych absolwentów, darczyńców i donatorów, osób obdarzonych godnościami uniwersyteckimi i nagrodzonych nagrodami. W obszarze haseł rzeczowych publikacja zawiera opracowania opisujące dzieje i stan obecny wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, fundacje, stowarzyszenia i organizacje, jednostki kulturalno-artystyczne, czasopisma, ważniejsze serie wydawnicze i obejmujące inne obszary życia uniwersyteckiego.

Encyklopedię można zakupić w siedzibie Wydawnictwa KUL: ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin,
telefon: 81 740-93-45.

Zamówienia: handlowy@wydawnictwoKUL.lublin.pl

Wydawnictwo KUL