Towarzystwo Przyjaciół KUL KUL na Jasnej Górze
Aktualności

KUL na Jasnej Górze

23 lutego 2020

22 lutego 2020 r. w 98. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego – założyciela i pierwszego Rektora KUL społeczność akademicka Uniwersytetu zgromadziła się wspólnie przed tronem Pani Jasnogórskiej szczególnie polecała Bogu Jego duszę. Wśród pielgrzymów z Lublina szczególną grupę stanowili Pracownicy naukowi oraz Studenci Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL.

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – następca ks. Idziego – zwrócił uwagę na pamięć i wdzięczność wobec Jego wielkiego dzieła życia, jakim jest nasz Uniwersytet, który to w odradzającej się niepodległej Polsce, stał się miejscem do kształcenia i formowania młodych Polaków w myśl dewizy „Deo et Patriae”.

Podczas uroczystości nie zabrakło modlitwy o jedność i pokój, która stanowi siłę narodu – „prosimy o tę jedność, o którą modlił się dla nas Jezus Chrystus słowami: Aby wszyscy stanowili jedno. Tej jedności nam potrzeba i w życiu narodowym, i w życiu społecznym, i w miejscach pracy, i w rodzinach. Tę jedność możemy budować wprowadzając w nasze relacje miłość, a odrzucając wzajemną wrogość i nienawiść”.

JM Ksiądz Rektor zawierzył opiece Matki Bożej wszystkich Pracowników, Studentów KUL na dalszym etapie pracy podczas trwającego roku akademickiego. Modląc się dodał – „prosimy, by był on ze wszech miar owocny, by działalność naukowa i dydaktyczna realizowana w duchu fides et ratio, prowadziła do zgłębiania prawdy i przekazywania jej z miłości do prawdy, by światło i moc Ewangelii czyniły z nas wiernych świadków Dobrej Nowiny.

Wyjazd do Częstochowy zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół KUL.

Treść Rozważań Rektora KUL można znaleźć tu.