Towarzystwo Przyjaciół KUL Obchody Święta Patronalnego KUL
Aktualności

Obchody Święta Patronalnego KUL

10 czerwca 2020

W piątek, 19 czerwca 2020 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, KUL będzie obchodził swoje Święto Patronalne. Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni zaplanowane wydarzenia odbędą się w zmienionym porządku.

Obchody rozpoczną się 16 czerwca o godz. 12.00 uroczystością nadania imienia Ks. Antoniego Słomkowskiego Kampusowi na Poczekajce. W ten sposób upamiętniony zostanie pierwszy powojenny rektor KUL, który za cenę więzienia bronił katolickiej tożsamości uczelni w trudnych latach komunizmu. Kampus na Poczekajce nie jest przypadkową lokalizacją – jego początki wiążą się z osobą ks. Słomkowskiego, który w 1948 roku zakupił dla uniwersytetu część majątku Konstantynów, zlokalizowaną wówczas kilka kilometrów od Lublina.

19 czerwca o godz. 9.00 Mszy św. w Kościele Akademickim przewodniczył będzie abp Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL. Jak co roku rektor KUL powierzy funkcjonowanie uniwersytetu opiece Najświętszego Serca Jezusa. O godz.11.00 w Auli kard. Wyszyńskiego wręczone zostaną nagrody – „Laur Uniwersytecki” – Nagroda naukowa im. Ks. Idziego Radziszewskiego oraz Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej, a także dyplomy ukończenia studiów.

Ostatnia część Święta Patronalnego odbędzie się 22 czerwca. O godz. 10.00 w Sali Senatu pracownicy KUL odbiorą odznaczenia Prezydenta Miasta Lublin. Następnie, o godz. 12.00, na placu przy Kościele Akademickim rozpocznie się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pracowników i studentów KUL, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Bezpośrednio po tej uroczystości, w Sali Senatu odbędzie się prezentacja trzytomowej publikacji „Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-1945”. Wydawnictwo, przygotowane we współpracy z IPN, obejmuje dzieje Uniwersytetu, procesy jego rozwoju i przemian, wyznaczone rytmem kadencji kolejnych rektorów KUL.

Święto Patronalne w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa społeczność akademicka KUL obchodzi od 1920 roku. Patronat ten został obrany przez pierwszego rektora uniwersytetu – ks. Idziego Radziszewskiego. Symbol Najświętszego Serca Jezusa, od którego rozchodzą się ciemnozłote promienie widnieje na uniwersyteckim sztandarze, nawiązuje do niego również ornamentyka insygniów rektorskich.