Towarzystwo Przyjaciół KUL Podcast TPKUL
Aktualności

Podcast TPKUL

04 maja 2020

Nieustannie staramy się dokumentować historię naszej Uczelni i Towarzystwa Przyjaciół KUL. Słuchamy opowieści, rejestrujemy – i staramy się zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do wsłuchiwania się w przygotowane materiały i dzielenia się nimi.


 

Prof. Grażyna Karolewicz

Badaczka historii KUL, niestrudzona głosicielka idei uniwersytetu katolickiego, przez wiele lat zaangażowana w prace Towarzystwa Przyjaciół KUL.

 

Krystyna Serafin

Pani Krystyna od blisko 60 lat związana jest z TP KUL w Zamościu – i nie zawsze jej działalność była bezpieczna. Dlaczego? Zapraszamy do słuchania!

s. Kinga Lewicka SJK
S. Kinga mieszkająca obecnie w London w Kanadzie wspomina trudne czasy studiów na lubelskim Uniwersytecie, pracę w Żeńskim Domu Studenckim na Poczekajce, a także swoje spotkania z ks. Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II.

 

 

Franciszek Berdzikowski
Pan Franciszek przez wiele lat troszczył się o Oddział Towarzystwa Przyjaciół KUL w Zamościu – nam opowiedział o trudach swojego zaangażowania, a także o tym, co jest najważniejsze.

 

 

Wojciech Czepczyński
O latach swoich studiów na KUL, a także o związanych z tym perypetiach opowiada Pan Wojciech jeden z Laureatów konkursu “Moja Uczelnia”.

 

 

ks. Zygmunt Sędziak
Od kilkudziesięciu lat troszczy się o to,
by w Ełku nie zniknęła pamięć o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 

s. Łucja Kwietniewska
Sprawy Towarzystwa Przyjaciół KUL w Łomży
już od 45 lat są jej stałym zajęciem.
Warto posłuchać, jak działało Towarzystwo
w czasach PRL – i czy wiązało się to
z jakimiś szykanami ze strony władz.