Towarzystwo Przyjaciół KUL Powierzyliśmy się Matce
Aktualności

Powierzyliśmy się Matce

02 października 2019

„Stoimy, Maryjo, przed Twoim cudownym wizerunkiem w pierwszy dzień nowego roku akademickiego. (…) W tym „nowym początku” chcemy umieścić wszystko to, co przychodzi nam rozpoczynać ciągle od nowa. Dla studentów i nauczycieli akademickich takim nowym początkiem jest każdy rozpoczynający się rok nauki i pracy.” – tymi słowami rozpoczął rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL. W Częstochowie razem z grupą studentów, pracowników i przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, powierzał Matce Bożej wszystkie nasze wyzwania i cele: „Pomóż nam znaleźć siły do pracy dla dobra wspólnego. Oby ten rok akademicki był naznaczony zarówno odpowiedzialnością osobistą: za swoje życie, za jego przyszły kształt, za jego wartość, jak i odpowiedzialnością społeczną: za dobro wspólne, za ład moralny.”

Treść Rozważań Rektora KUL znajduje się tu.