Towarzystwo Przyjaciół KUL Rektor KUL na Jasnej Górze
Aktualności

Rektor KUL na Jasnej Górze

25 czerwca 2020

O rozwijaniu kształcenia z zakresu nauk medycznych w KUL mówił 21 czerwca na Jasnej Górze rektor uczelni, ks. prof. Antoni Dębiński. W słowie rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego wspomniał postaci dwóch wielkich pasterzy Kościoła związanych z lubelską uczelnią, św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, i zapewnił, że KUL nadal będzie współtworzyć kulturę chrześcijańską, która stoi na straży godności człowieka.

– Ostatnie miesiące przypomniały nam, jak ważną rolę w życiu społeczeństwa pełnią przedstawiciele zawodów medycznych – powiedział rektor KUL w rozważaniu Apelu Jasnogórskiego. Podkreślił, że przekonanie to nie było obce ks. Idziemu Radziszewskiemu, choć jego wizji możliwie pełnego kształcenia, która obejmowała również nauki medyczne, z powodów materialnych nie udało się zrealizować – zaawansowane przygotowania do powołania medycyny na KUL przerwał wybuch II wojny światowej. – Dziś po ponad wieku od powstania uczelni, KUL rozpoczął kształcenie w dziedzinie nauk o zdrowiu. Jako pierwszy kierunek z tego zakresu w lutym br. uruchomiliśmy studia na kierunku pielęgniarstwo, a w przygotowaniu są kolejne kierunki – zapowiedział ks. prof. Dębiński. – Kształcąc młodych ludzi będziemy starać się przekazywać im, że na wykonywaną pracę trzeba patrzeć w kontekście służby bliźniemu, dlatego prócz fachowej wiedzy chcemy przekazać im klarowny system wartości, tak istotny w tej szczególnej służbie, którą jest troska o chorego opieka nad cierpiącymi i przepełnionymi lękiem – dodał.

Przypomniał także postaci dwóch wielkich pasterzy Kościoła: Karola Wojtyły, który będąc wykładowcą etyki na KUL przez blisko 25 uczestniczył w życiu społeczeństwa akademickiego, a także kard. Stefana Wyszyńskiego, absolwenta KUL, który jako biskup lubelski był Wielkim Kanclerzem uniwersytetu, a jako prymas Polski – obrońcą jego niezależności w okresie PRL. – Bez tych dwóch wielkich postaci nie byłoby nie tylko niepodległej Polski, ale także tej przestrzeni wolności, bez której nasz uniwersytet może dziś prowadzić badania naukowe i kształcenie. Na społeczności akademickiej KUL spoczywa więc szczególne zobowiązanie, aby przypominać obu pasterzy Kościoła i ich nauczanie, które pomimo upływu lat pozostaje niezmiennie aktualne – powiedział rektor KUL. – W tym duchu, nawiązując do ponad 100-letniej historii naszego uniwersytetu chcemy nadal współtworzyć kulturę chrześcijańską, która stoi na straży godności człowieka, która chroniła i chroni przed różnymi formami zniewolenia umysłu, a jednocześnie jest fundamentem prawdziwie ludzkiego ładu społecznego – zaznaczył.

Tym razem, ze względu na trwającą pandemię, w pielgrzymce na Jasną Górę organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół KUL wzięła udział mniej liczna niż zazwyczaj reprezentacja społeczności akademickiej, na czele z dyrektorem biura Zarządu TP KUL, ks. dr. Łukaszem Mudrakiem, który przed wizerunkiem Jasnogórskiej Pani odprawił mszę św. w intencji żyjących i zmarłych członków, sympatyków i darczyńców Towarzystwa.

Całość rozważań Rektora KUL dostępna tutaj