Towarzystwo Przyjaciół KUL Darowizny na TPKUL
TP KUL

Darowizny na TPKUL

17 marca 2020

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 poz. 865), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż kwota ogółem otrzymanych darowizn w roku 2019 wyniosła 47.994,00 zł.

Towarzystwo Przyjaciół KUL przekazało darowizny na poniższe cele:

1) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.