Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii

12 Kwi, 2016

Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii

 

Niezwykle istotnym zjawiskiem w dziejach naszej Ojczyzny jest emigracja, o czym świadczy ponad dwudziestomilionowa rzesza Polaków przebywających poza krajem. Była ona powodowana wieloma czynnikami natury ekonomicznej, politycznej, ale także ideowej. Szczególnym miejscem na mapie dróg emigracyjnych Polaków jest Wielka Brytania. Tam w najtrudniejszych dla Polski latach ukształtował się rząd, ale także tam rozwijało się “polskie” życie społeczno-polityczno-kulturalne. Polacy zamieszkujący Wielką Brytanię na przestrzeni wielu lat wnieśli istotny wkład w kulturę tego kraju, zwłaszcza poprzez rozwój i troskę o kulturę wyniesioną z Polski.

Zachowywanie przejawów aktywności kulturowej Polaków jest istotnym obowiązkiem instytucji badawczych, do których należy Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ten ośrodek m.in. wraz z parafią Chrystusa Króla na Balham w Londynie, Polską Misją Katolicka w Anglii i Walii, Towarzystwem Przyjaciół KUL, Fundacją Armii Krajowej w Londynie, Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie, Instytutem Akcji Katolickiej w Anglii i Walii, organizują sympozjum naukowe, którego głównym celem jest zachowywanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego wytworzonego przez Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowa konferencja naukowa “Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii” jest próbą szerokiej refleksji naukowej nad wkładem Polaków w dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej. Dziedzictwo kulturowe wytworzone przez naszych rodaków jest imponującym dorobkiem polskiej myśli i działalności emigracyjnej. Wielka Brytania znajduje szczególnie miejsce na mapie dawnych i obecnych szlaków emigrujących z kraju Polaków. Zachowywanie dziedzictwa kulturowego Polaków w Wielkiej Brytanii jest głównym motywem dla organizujących to wydarzenie naukowe.

Szczegółowe informacje – na plakacie.

 

IMG_2571

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *