Pomnik ks. Idziego Radziszewskiego powstanie w Lublinie

27 Cze, 2018

Pomnik ks. Idziego Radziszewskiego powstanie w Lublinie

 

Wśród wielu inicjatyw realizowanych w ramach Jubileuszu 100-lecia KUL, pojawiła się również idea wzniesienia pomnika ks. Idziego Radziszewskiego. To dzieło, które ma upamiętnić jego postać i przypominać o zasługach jako twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pomysł ten spotkał się z pozytywną reakcją ze strony mieszkańców Lublina oraz społeczności akademickiej lubelskich uczelni wyższych (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej).

Zachęcamy do wsparcia projektu! Każda wpłata to bardzo ważny gest, który przybliża nas do celu.

Więcej informacji i możliwość dokonania wpłaty tu:

Ks. Idzi Benedykt Radziszewski (1871 – 1922) – kapłan, uczony, założyciel i pierwszy Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent Akademii Duchownej w Piotrogrodzie, gdzie w 1896 roku otrzymał święcenia kapłańskie oraz Wyższego Instytutu Filozoficznego w Leuven (Leuvain). Ks. Idzi Radziszewski doskonale rozumiał wagę edukacji oraz konieczność kształcenia elit w odradzającej się Polsce. Cieszył się nieprzeciętnym uznaniem w oczach młodzieży i swoich współpracowników. Obecny wizerunek Lublina jako ośrodka akademickiego to w znacznej mierze jego zasługa, która wymaga godnego upamiętnienia.

Jest już wstępny model pomnika, będzie dopracowany przez artystę-rzeźbiarza prof. Jerzego Fobera, pod kątem szczegółów anatomicznych.

1500_POMNIK-TK-20180412-011

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *