Pożegnaliśmy prof. Stanisława Olczaka

10 Wrz, 2018

Pożegnaliśmy prof. Stanisława Olczaka

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski pożegnał Profesora Stanisława Olczaka, zmarłego 3 września historyka, archiwistę, prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1993-1999. Pan Profesor przez 30 lat był także wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

prof. Olczak (2)

Mszę św. pogrzebową odprawił 7 września w Kościele Akademickim KUL bp Jan Śrutwa, były rektor KUL. Homilię wygłosił, żegnając zmarłego Przyjaciela, ks. prof. Augustyn Eckmann, prezes Towarzystwa Naukowego KUL a także wieloletni członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół KUL. Prorektor KUL, prof. Paweł Smoleń, przeczytał list kondolencyjny od Rektora KUL, ks. prof. Antoniego Dębińskiego, przebywającego w zagranicznej podroży służbowej. Profesora Olczaka pożegnali także prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik, dziekan Wydziału Humanistycznego KUL i prof. Tomasz Nowicki, dyrektor Instytutu Historii, uczeń Pana Profesora. Wszyscy podkreślali emanującą z niego dobroć, jako cechę charakteryzującą go jako człowieka i naukowca.

Prof. Stanisław Olczak urodził się 4 kwietnia 1936 r. w Olesznie w rodzinie rolniczej. W czasie studiów poznał swoją przyszłą żonę Elżbietę z Janickich. Studia historyczne odbyte w KUL w latach 1961-1966 zwieńczył pracą magisterską „Kościelne budownictwo sakralne w archidiakonacie kurzelowskim w świetle Liber beneficiorum J. Łaskiego” napisaną pod kierunkiem prof. J. Kłoczowskiego. Ze względu na trudności wynikające z sytuacji politycznej w Polsce lat 70. rozprawa doktorska nie mogła być promowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, dlatego została przedstawiona Radzie Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1975 r. odbyła się jej obrona.

Zmiany, które zaszły w kraju po roku 1989, umożliwiły swobodną pracę badawczą w obszarach interesujących prof. Olczaka. W 1990 r. Wydawnictwo Naukowe KUL opublikowało rozprawę „Duchowieństwo parafialne w diecezji poznańskiej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w.”, która stała się podstawą przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2005 r.

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim został zatrudniony 1 stycznia 1967 r. – najpierw jako bibliotekarz w Zakładzie Historii, a następnie jako dokumentalista i kierownik Archiwum Uniwersyteckiego. Od 1 maja 1983 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną: początkowo na stanowisku starszego asystenta w Sekcji Historii KUL, później na stanowisku adiunkta (1984-1992), profesora nadzwyczajnego (1993-2005), wreszcie profesora zwyczajnego. Od 1991 do 2008 r. kierował Katedrą Historii Ustroju i Administracji Polski. Funkcję prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych sprawował przez dwie kadencje.

Był redaktorem naczelnym „Roczników Humanistycznych KUL”, członkiem Redakcji Naczelnej 9, 10 i 11 tomu “Encyklopedii Katolickiej”, współredaktorem 1 i 2 tomu „Studiów Archiwalnych”, a także członkiem licznych towarzystw i organizacji, m.in. Towarzystwa Naukowego KUL, w którym w latach 2004-2013 sprawował funkcję Sekretarza Generalnego. Był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, prowadził prace w Komisji XI Historycznej Oddziału PAN w Lublinie. Przez wiele lat był sekretarzem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie.

Główny kierunek badań prof. Stanisława Olczaka stanowiła historia Kościoła w Polsce w XVII i XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem przemian struktur parafialnych. Badania, które podejmował w tej dziedzinie, dotyczyły kwestii szkolnictwa, duchowieństwa, budownictwa sakralnego, uposażenia plebańskiego, a także zagadnień archiwoznawczych, przede wszystkim w odniesieniu do kancelarii kościelnych.

Za swoją prawą postawę oraz działalność naukowo-dydaktyczną otrzymał liczne nagrody: w 2003 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2005 r. – Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2006 r. – medalem Lumen Mundi ustanowionym przez Arcybiskupa Lubelskiego Józefa Życińskiego dla osób szczególnie zaangażowanych w życie społeczno-religijne. Jest również laureatem nagrody im. Franciszka Skowyry za pracę o szkolnictwie parafialnym.

TP KUL zawdzięcza Mu, oprócz wieloletniej pracy, także naukowe opracowanie części losów stowarzyszenia – pod kierunkiem Pana Profesora na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL powstała praca magisterska Piotra Flisiaka “Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1922-1968”.

Zmarł 3 września 2018 r. w Lublinie. Spocznie na cmentarzu przy Drodze Męczenników Majdanka.

/Fragmenty życiorysu prof. S. Olczaka za Księgą Jubileuszową i www.kul.pl/

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *