Towarzystwo Przyjaciół KUL Pożegnanie Prezesa TP KUL
Aktualności

Pożegnanie Prezesa TP KUL

26 sierpnia 2020

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Przyjaciół KUL prezesem organizacji jest rektor KUL, w związku z końcem kadencji ks. prof. Antoniego Dębińskiego nastąpi zmiana na tym stanowisku. To doskonały czas na podsumowanie lat wspólnej pracy – tak też było 25 sierpnia, podczas spotkania Zarządu Głównego TP KUL i pracowników Biura Zarządu Głównego.

Ksiądz Prezes dziękując zgromadzonym za trud włożony w wypełnianie celów statutowych życzył, byśmy nie zaniedbując podstawowych zadań poszukiwali nowych form działania, by jeszcze lepiej transmitować idee Uniwersytetu.