Towarzystwo Przyjaciół KUL Prawda w Miłości – wernisaż wystawy
Aktualności

Prawda w Miłości – wernisaż wystawy

03 czerwca 2022

Podczas uroczystego otwarcia wystawy „Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego”, które odbyło się 3 czerwca 2022 roku, w Muzeum KUL zgromadzili się sympatycy Uniwersytetu, nasi Przyjaciele i Darczyńcy. Z tej okazji s. dr hab. Beata Zarzycka, prorektor ds. nauki i kadr przypomniała, że: wystawa jest bardzo dobrą okazją do pochylenia się nad historią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, początkami Towarzystwa Przyjaciół KUL, ale również do zastanowienia się nad powojennymi losami tego Uniwersytetu.

Ekspozycja została przygotowana w roku 100. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, a jednocześnie w 100-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół KUL, które powstało jako instytucja troszcząca się o podstawy materialne uczelni i propagująca myśl katolicką w społeczeństwie odrodzonej II Rzeczypospolitej.

O idei wystawy opowiedziała dr hab. Irena Wodzianowska, która kieruje Ośrodkiem Badań nad Dziejami KUL: Celem wystawy jest przypomnienie postaci założyciela naszej Alma Mater, ks. Idziego Radziszewskiego. Osoby, która stała się centrum życia naukowego i kulturalnego Lublina. Wspominamy o naszym pierwszym rektorze w czerwcu, miesiącu, który poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, któremu to ks. Idzi Radziszewski poświęcił naszą Uczelnię. – Na wystawie znajdują się rzeczy osobiste księdza Radziszewskiego, dokumenty, ukazujące szlak jego formacji duchowej i naukowej, oraz dzieło, które wpisało się w panoramę miasta – dodała kuratorka wystawy. Podziękowania i wdzięczność za pomoc w zorganizowaniu wystawy wyraził także ks. dr Filip Krauze, dyrektor Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Druga część wystawy przedstawia działanie Towarzystwa Przyjaciół KUL na przestrzeni lat. Ekspozycja znajduje się na pierwszym piętrze holu Gmachu Głównego KUL. Podczas spotkania w tym miejscu nie zabrakło urodzinowego tortu i dobrych życzeń na kolejne lata działalności Towarzystwa.

Ekspozycja dostępna będzie dla zwiedzających do 7 października 2022 roku.

(za: www.kul.pl)