Programy Stypendialne

22 Cze, 2015

 

Program Stypendialny “Startuj z TP KUL”

Towarzystwo Przyjaciół KUL uruchomiło program stypendialny skierowany do osób rozpoczynających po maturze pierwsze studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. O przyznanie rocznego stypendium będą mogli ubiegać się studenci pochodzący z miejscowości do 100 tys. mieszkańców.

Informacji na temat stypendium udziela Biuro Zarządu Głównego TP KUL: tel. 81 532 64 32 lub 662 487 212.

Szczegółowy regulamin oraz formularz wniosku w zakładce „Materiały do pobrania”.

 

 

Program Stypendialny dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Towarzystwo Przyjaciół KUL uruchomiło program stypendialny, skierowany do studentów szczególnie zaangażowanych na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Stypendium przyznawane będzie za szczególne, bezinteresowne zaangażowanie na rzecz społeczności uniwersyteckiej na różnych płaszczyznach (za wyjątkiem naukowej) osobom studiującym na studiach stacjonarnych dziennych i nieprzebywającym na urlopie dziekańskim.

Kandydata może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na terenie Uniwersytetu lub osoba indywidualna (np. kolega-student).

Informacji na temat stypendium udziela Biuro Zarządu Głównego TP KUL: tel. 81 532 64 32 lub 662 487 212.

Szczegółowy regulamin oraz formularz wniosku w zakładce „Materiały do pobrania”.