Towarzystwo Przyjaciół KUL Spotkanie z Rektorem KUL w Białymstoku
Absolwenci

Spotkanie z Rektorem KUL w Białymstoku

10 lutego 2019

Społeczność akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tworzą studenci, Przyjaciele, pracownicy i w sposób szczególny Absolwenci lubelskiej Alma Mater. Część z nich zrzeszona jest w ramach Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL. Członkowie organizacji spotykają się podczas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, naukowych i religijnych.

9 lutego 2019 r. w Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku na zaproszenie Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL przedstawiciele Uniwersytetu spotkali się z członkami organizacji. Uroczystość rozpoczęła się od obejrzenia wystawy z okazji 100-lecia KUL, która eksponowała również pamiątki związane z Uczelnią, pochodzące z prywatnych zbiorów członków Stowarzyszenia. Wszyscy zebrani obejrzeli też jubileuszową impresję filmową „Od stu lat jest KUL”. Spotkanie prowadzone było przez dr Wojciecha Jocza, Prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL, na ręce którego ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL wręczył Medal Jubileuszowy KUL w dowód uznania dla działalności całej organizacji. Przedstawicie Towarzystwa Przyjaciół KUL zaprezentowali też ofertę organizacji skierowaną do Absolwentów i zarysowali możliwości współpracy z byłymi studentami KUL zrzeszonymi w Białymstoku. Na zakończenie spotkania, prof. Michał Wyrostkiewicz (KUL) przedstawił wykład „Dziedzictwo zobowiązuje i uzdalnia”.