Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

10 Gru, 2017

Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

Opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu było przedmiotem konkursu, jaki dla studentów KUL ogłosiły Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL. Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz PKO Banku Polskiego i Uniwersytetu, wyłoniła 16 jej zdaniem najlepszych. Na naszej stronie prezentować będziemy fragmenty wyróżnionych prac – zapraszamy do lektury!

Jacek Kochaniec:

(…) Strategia rozwoju Uniwersytetu na najbliższe sto lat w swoich kluczowych założeniach powinna opierać się na trzech warunkach stricte ukierunkowanych na człowieka. Pierwszym z nich niemalże najważniejszym staje się misyjność Uczelni, czyli podtrzymywanie wcześniej utworzonych postulatów na podstawie celów, które zostały postawione przez założycieli KUL, możemy wymienić tutaj główne z nich czyli Służba Bogu i Ojczyźnie oraz kształcenie zgodnie z zasadami wiary chrześcijańskiej. Drugim warunkiem jest utrzymywanie tradycji w ogólnym tego słowa pojęciu, bez których egzystencja kolejnych pokoleń była by przepełniona jałowością oraz pozbywaniem się kultur lokalnych na rzecz międzynarodowych bezideowych poglądów. Ostatnim kluczowym warunkiem niezwykle istotnym w perspektywie budowania przyszłości jest nowoczesność w płaszczyznach kształcenia, wychowania czy planowania rozwoju Uniwersytetu, gdyż w obecnych czasach bez perspektywicznego spoglądania na wiele lat do przodu oraz wykorzystywania nowych technologii i ich wspomagania rozwojowego nie da się stworzyć warunków do budowania mocnej konkurencyjności i przodowania w sektorach kształcenia czy badań naukowych.
W celu stworzenia odpowiedniego planu rozwoju Uniwersytetu na kolejne sto lat, kluczowym staje się wyznaczenie najważniejszych dodatkowych wartości wspomagających wcześniejsze warunki, które powinny przyświecać studentom i wykładowcom. Dotychczasowa historia Uczelni i osób z nią związanych ukazuje pewne wartości moralne, które powinny zostać koniecznie podtrzymywane. Mowa tutaj na przykład o patriotyzmie, silnej wierze, odwiecznym poszukiwaniu prawdy, pamięci o historii czy niezwykle ważnym kierowaniu się moralną postawą wobec drugiego człowieka. Atrybuty te są nieodłącznym elementem funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Pomimo licznego zła obecnego we współczesnym świecie, wartości te odpowiednio kultywowane staną się wyraźnym drogowskazem, generującym kolejne światłe pokolenia Polaków. Taka postawa Uczelni, która stara się wyklarować fakt, iż jej misja oraz dewiza są ponadczasowe, będzie symbolem dla całego kraju, że wybrane przez nią wartości są tymi, którymi jako dobrzy Polacy czy Chrześcijanie powinniśmy się bezustannie kierować, bez względu czy będą to zajęcia ze studentami czy działania marketingowe. Pomimo przyziemnych trendów w dobie promocji skupiającej się głównie w peryferiach internetowego indyferentyzmu, Uniwersytet powinien skupić się na strategii podtrzymywania wartości spójnych z dotychczasowym dorobkiem kulturowym, naukowo-badawczym czy historycznym w aspekcie nowoczesności oraz odświeżonego na nich spojrzenia. (…)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *