Towarzystwo Przyjaciół KUL To jeszcze nie koniec!
Aktualności

To jeszcze nie koniec!

26 listopada 2021

Projekt Akademii Polonijnych Dziennikarzy Obywatelskich został uroczyście podsumowany. W spotkaniu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wzięły udział osoby odpowiedzialne za realizację projektu oraz jego uczestnicy. Połączyliśmy się z z nimi on-line, by wspólnie podsumować te 400 godzin warsztatów, rozmów i nawiązywania relacji, które – jak deklarują adresaci przedsięwzięcia – będą procentowały w przyszłości.

– Aktywność promocyjna, informacyjna oraz medialna na rzecz środowiska polonijnego jest bardzo istotna. Utrzymywanie tego kontaktu, państwa współpraca z KULem jest dla nas szczególną nobilitacją. – mówiła dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju. – Postrzegam Akademię jako szansę dla rozwoju, przedstawiciele Polonii mogą rekomendować nasz uniwersytet w świecie. Życzę państwu kolejnych takich projektów. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL podkreśliła, że gdy tylko pojawiła się propozycja projektu nie wahała się wejść w tę inicjatywę. – To, co jest efektem tego projektu jest piękne. Ks. dr. Filip Krauze dodał, że właśnie w ten sposób wyraża się patriotyzm uczestników projektu, zaangażowali oni swoje zdolności, aby być polonijnymi dziennikarzami obywatelskimi. Dzisiejsze spotkanie nazywamy finałem, ale to nie jest koniec – będziemy mieli dla państwa kolejne inicjatywy – zwrócił się do Polonii biorącej udział w wydarzeniu.

Oczywiście nie zabrakło wypowiedzi przedstawicieli trenerów Akademii – red. Józef Szopiński zaprezentował zgromadzonym efekty pracy uczestników – będą one zebrane w formie podcastów dostępnych dla wszystkich chętnych: Od Spitsbergenu po Wyspę Króla Jerzego

Nie było to proste, by podzielić swój czas między obowiązki domowe, pracę i szkolenia – mówił do uczestników dr Wojciech Wciseł, koordynator projektu – myślę, że gdy patrzymy na efekty naszej wspólnej pracy możemy być dumni – twierdził dziękując wszystkim zaangażowanym w Akademię.

Wyrazy wdzięczności wybrzmiały także od tych, do których adresowany był projekt Akademii. Wspólnie stworzyliśmy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wiele osób dostało impuls, by dbać o swój rozwój – niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Całość spotkania można obejrzeć na FB Towarzystwa Przyjaciół KUL

Projekt „Akademia Polonijnych Dziennikarzy Obywatelskich” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.