V Kongres Kultury Chrześcijańskiej

23 Wrz, 2016

V Kongres Kultury Chrześcijańskiej

Kongres Kultury Chrześcijańskiej, spotkanie intelektualistów i ludzi kultury, wpisuje się w twórczy dialog Kościoła ze światem współczesnym, prowadzony w zmieniających się warunkach kulturowych, naznaczonych sytuacjami wielorakich kryzysów, a zarazem poszukiwania sensu i trwałych fundamentów kultury.

Zdaniem organizatorów i uczestników, kulturowe wyzwania współczesności, określanej jako postmodernizm, są problemem nie tylko dla chrześcijan, ale także dla całej wspólnoty ludzkiej, która wskutek załamania się sekularystycznej ideologii postępu i emancypacji oraz po doświadczeniach niesprawiedliwości i tragicznych konfliktów, coraz słabiej postrzega siebie jako wspólnotę. Współczesnemu człowiekowi potrzebna jest zarówno duchowa wewnętrzna podróż do samego siebie, jak i dzielenie się swoim doświadczeniem w celu budowania wspólnego języka narracji tajemnicy człowieka. Stąd potrzeba podejmowania wspólnej refleksji w duchu „troski o zachowanie najpiękniejszego kształtu tego, co autentycznie ludzkie”.

Zakres tematyczny obecnego Kongresu obejmuje zagadnienia związane z wolnością w chrześcijańskim ujęciu, w kontekście wyzwań współczesności, w tym myśli filozoficznej i nauk przyrodniczych.

W tegorocznym Kongresie udział wezmą m.in. prof. Andrzej Friszke z PAN, prof. Adam Daniel Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych, ekspert w dziedzinie spraw ukraińskich dr Paweł Kowal, ks. prof. Józef Niewiadomski z Uniwersytetu w Innsbrucku, teologowie prof. Andriej Zubow z Moskwy i prof. Antoine Arjakovsky z Paryża, s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia czy dr hab. Mieszko Tałasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczególnym momentem obecnego Kongresu będzie uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Krzysztofowi Pendereckiemu, co odbędzie się w piątek 14 października, a także odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera (sobota 15 października).

Obok wykładów i paneli dyskusyjnych w programie znalazły się jak zwykle wydarzenia kulturalne, m.in. pokaz specjalny filmu Ryszarda Bugajskiego o Julii Brystygierowej zatytułowanego „Zaćma”.

Towarzystwo Przyjaciół KUL jest jednym z organizatorów V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej

Szczegółowy plan wydarzenia na stronie www.kongres.lublin.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *