Towarzystwo Przyjaciół KUL Wizyta w Chorzowie
Aktualności

Wizyta w Chorzowie

20 lutego 2019

Gość w dom, Bóg w dom – tymi słowami przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół KUL, ks. dr Łukasz Mudrak i Katarzyna Kusy zostali powitani w parafii pw. św. Antoniego w Chorzowie. Jest to miejsce, w którym od 31 lat spotykają się członkowie Towarzystwa, tam również działa biuro Oddziału. Podczas spotkania nie zabrakło czasu na wspomnienia – nasi Przyjaciele ze wzruszeniem wspominali odwiedziny w Lublinie, oczekiwanie na listy Księdza Rektora czy wizyty z Biura Zarządu Głównego TP KUL. Nasi przedstawiciele pogratulowali działającym w Oddziale zaangażowania i pięknego przywiązania do idei jaką niewątpliwie jest wielorakie wsparcie naszego Uniwersytetu. Za spotkanie, modlitwę i ofiarność serdecznie dziękujemy!