Towarzystwo Przyjaciół KUL Ze śmierci rodzi się zmartwychwstanie
Aktualności

Ze śmierci rodzi się zmartwychwstanie

30 marca 2021

Człowiek, który uśmierca w sobie zło i nawraca się, już teraz zaczyna powstawać z martwych. Porzuca stopniowo ten świat nie w dosłownym sensie opuszczenia ziemi, ale przez wejście na drogę poszukiwania prawdy i dobra. Opuszcza różne ciemne doliny, prowadzony, a nieraz nawet wręcz niesiony na ramionach przez Chrystusa – wychowawcę duszy. Taki człowiek swoim zachowaniem zapowiada nową rzeczywistość, w której nie tylko nie będzie przemijania i fizycznego umierania, ale przede wszystkim znikną postawy sprzeciwiające się wzajemnej miłości, zabijające ludzką duszę. – pisze w Liście na Wielkanoc 2021 Rektor KUL, zachęcamy do zapoznania się ze słowami ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego.

List na Wielkanoc 2021