Towarzystwo Przyjaciół KUL Żegnamy ks. Kalwarczyka
Aktualności

Żegnamy ks. Kalwarczyka

07 kwietnia 2022

Ks. Grzegorz Kalwarczyk, wieloletni kanclerz Metropolitalnej Kurii Warszawskiej, prezes stołecznego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL w latach 1985 – 2012 i oddany Przyjaciel lubelskiej Uczelni, zmarł 6 kwietnia w Warszawie.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1964 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posługiwał jako wikariusz w Mszczonowie, Stanisławowie i Kobyłce. W latach 1971-1974 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1974 r. był pracownikiem kurii Metropolitalnej Warszawskiej, najpierw jako notariusz, zaś od 23 czerwca 1992 r. jako kanclerz.

Ks. infułat Kalwarczyk był długoletnim sekretarzem, a od 1991 r. redaktorem naczelnym miesięcznika „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”. Był ponadto członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej, od 2008 r. sekretarzem tejże Rady. W latach 1992-2008 członek Rady Biskupiej Archidiecezji Warszawskiej, od 2008 r. wikariusz biskupi ds. sakramentalnych.

Wieloletni kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej był sędzią w Trybunałach Beatyfikacyjnych sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego, matki Elżbiety Czackiej, a także ks. Jerzego Popiełuszki.

W czerwcu 2012 r. ks. Kalwarczyk przeszedł na emeryturę i pracował jako rezydent parafii archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Z Towarzystwem Przyjaciół KUL zetknął się już podczas studiów, które odbywał w Lublinie w latach 1971-74, ale ze względu na ilość obowiązków nie mógł się wówczas zaangażować w jego działalność. W 1976 r. już jako pracownikowi Kurii zostały mu powierzone obowiązki delegata Archidiecezji Warszawskiej ds. KUL – jak wspominał po to, by mógł odwdzięczyć się za Uczelni za studia. Do jego obowiązków należało przypominanie księżom proboszczom o potrzebie wspierania uczelni w Lublinie, reprezentowanie Archidiecezji na różnych zebraniach i zjazdach oraz interesowanie się działalnością TP KUL w Oddziale Warszawskim, który w tamtym czasie obejmował członków z terenu Archidiecezji Warszawskiej w starych granicach oraz terenów Diecezji Łomżyńskiej, Płockiej i Siedleckiej.

W 1985 r. ks. Kalwarczyk objął funkcję prezesa oddziału po Antonim Mazurkiewiczu. Do jego zadań należało czuwanie nad całością działalności oddziału, kontakty z władzami kościelnymi i uczelnianymi, organizowanie spotkań opłatkowych w Domu Arcybiskupów Warszawskich (z udziałem prymasa Polski kard. Józefa Glempa, kard. Kazimierza Nycza czy kolejnych rektorów KUL), a także przewodniczenie podczas zebrań Zarządu.
Oddział warszawski, poza organizacją akcji werbunkowych w parafiach, w czasie których do organizacji pozyskiwani byli nowi członkowie, organizował pielgrzymki do miejsc świętych w Polsce (m.in. do Kodnia, Lichenia, Łowicza, Niepokalanowa) i poza jej granicami (do Rzymu i Wilna). Jak podkreślał ks. Kalwarczyk we wspomnieniowej książce, miały one wielkie znaczenie dla integracji asystentów kościelnych i członków TP KUL oraz poszerzały wiedzę o kraju ojczystym.

Oddział warszawski istniał od 1946 roku, był pierwszym oddziałem terenowym, jaki powstał po wojnie. Gdy ks. Kalwarczyk obejmował funkcje prezesa, oddział liczył ponad 31,5 tys. członków. Ta liczba z czasem zmniejszała się, także ze względu na fakt, że lubelski uniwersytet przestał być jedyna uczelnią katolicką w Polsce, która wymagała społecznego wsparcia.

Oddział warszawski został zamknięty w 2012 roku. Ks. Kalwarczyk otrzymał medal za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pamiętajmy o Zmarłym w naszych modlitwach.

Pogrzeb ks. infułata Grzegorza Kalwarczyka odbędzie się w Wielki Poniedziałek 11 kwietnia br. o godz. 14.00 w Archikatedrze Warszawskiej.

Ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk (foto.: www.archwwa.pl)