Zmarła prof. Teresa Kukołowicz

Posted by on 5 mar, 2014 in Aktualności | 0 comments

Zmarła prof. Teresa Kukołowicz

 

28 lutego zmarła Teresa Kukołowicz, profesor pedagogiki, współtwórczyni studiów pedagogicznych na KUL, wspaniały uczony, wrażliwy społecznik, harcerka Szarych Szeregów. Zmarła w Warszawie w wieku 89 lat. Pogrzeb odbędzie się 11 marca.

Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim była związana od 1959 roku, aż do odejścia na emeryturę w roku 2000. Tutaj też przeszła wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta po profesora zwyczajnego. W latach 1959-1981 pracowała w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Filozofii KUL. W dużej mierze dzięki jej staraniom w roku 1981 reaktywowana została Sekcja Pedagogiki, dla której prof. Kukołowicz przygotowała program kształcenia. W latach 1981-2000 kierowała sekcją a później instytutem pedagogiki na KUL-u. Równolegle przez kilka kadencji pełniła funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych (1984-1990 i 1993-1999).

Należała do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL, była redaktorem naczelnym czasopisma „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” oraz członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Rodzin, Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet, a także Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL.

Za swą działalność odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1994) oraz dyplomem uznania World Cultural Council (1992) za pracę w dziedzinie edukacji.

Prof. Teresa Kukołowicz prowadziła badania naukowe na pograniczu pedagogiki społecznej, pedagogiki ogólnej i teorii wychowania. Była kontynuatorką personalistycznych teorii wychowania z okresu II Rzeczpospolitej, które zakładały, że wychowanie rodzi się w międzyludzkich więzach, a bezpośrednie relacje nasycone życzliwością i współodpowiedzialnością wychowują lepiej niż profesjonalne strategie wychowawcze instytucji edukacyjnych. Główne kierunki jej badań to: systemy wychowawcze pedagogów katolickich XX w., czynniki kształtujące postawy rodzicielskie, proces wychowania i samowychowania, znaczenie rodziny w wychowaniu, socjologia medycyny, Kościół rzymskokatolicki wobec problemów patologii społecznej w Polsce.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 11 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 12.30, w kaplicy parafialnej pw. O. Pio na warszawskich Kabatach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.30 na Cmentarzu Powązkowskim.

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego KUL

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *