Towarzystwo Przyjaciół KUL Darowizny na TP KUL
Aktualności

Darowizny na TP KUL

08 kwietnia 2024

Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Zarząd TP KUL informuje, że w roku obrotowym 2023 otrzymano darowizny w ogólnej kwocie 24373,70 zł.

Towarzystwo Przyjaciół KUL przekazało darowizny na cele statutowe.