Towarzystwo Przyjaciół KUL aktualności
image/svg+xml

Różne zawody, podejmowane zajęcia, czas ukończenia studiów, miejsce zamieszkania; wspólna Alma Mater – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Nasi Absolwenci to ludzie wielu pasji, licznych zaangażowań i nieustanna motywacja dla nas. Wszyscy chcemy troszczyć się o nasze wspólne dobro, jakim jest KUL tak, aby zawsze był miejscem do którego chce się wracać – nie tylko we wspomnieniach.