Towarzystwo Przyjaciół KUL Kariera

Kariera

Biuro Karier KUL to ogólnouniwersytecka agenda, której misją jest wspieranie Absolwentów we wchodzeniu w aktywne życie zawodowe, a także towarzyszenie im na rożnych etapach rozwoju zawodowego. Żeby było to działanie skuteczne, Biuro Karier oferuje szeroki wachlarz usług – nie tylko dla pracowników, ale również dla pracodawców.

Doradztwo zawodowe / Audyt kariery

Absolwenci wkraczający na rynek pracy, jak i Ci posiadający już dorobek zawodowy mogą skorzystać z wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia.  Doradca zawodowy podczas jednego lub dwóch spotkań analizuje dotychczasową  ścieżka kariery absolwenta, pomaga rozwinąć potencjał zawodowy w oparciu o mocne strony i kluczowe kompetencje, zaplanować nową lub dalszą ścieżkę kariery, przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne.

Coaching kariery

Coaching kariery to między innymi: odkrywanie naturalnego potencjału, budowanie długoterminowej motywacji do realizacji celów, wzmacnianie pewności siebie w zakresie posiadanych kompetencji, poszukiwanie optymalnych ścieżek rozwoju, kształtowanie postawy w sytuacjach wyzwań, radzenie sobie w złożonych sytuacjach, funkcjonowanie w sytuacji niepewności, a także sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnościami, tworzenie map przeciwdziałania trudnościom, map rozwoju umiejętności, map potrzeb oraz map celów.

Doradztwo biznesowe

Spotkanie z doradcą ds. Przedsiębiorczości przyda się każdemu absolwentowi, który w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej bierze pod uwagę założenie własnej firmy. Konsultacja trwa około godziny i w zależności od potrzeb absolwenta mogą być poruszone następujące tematy: kompetencje przedsiębiorcze, własna firma a praca na etacie, tworzenie modelu biznesowego, formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności, możliwości biznesowe (biuro coworkingowe, inkubator przedsiębiorczości, źródła finansowania działalności, leasing, franczyza itp.), budowanie marki firmy i marki osobistej, sposoby pozyskiwania klientów i komunikacja z klientami.

Portal Karier – serwis ofert pracy, praktyk i staży

Biuro Karier KUL udostępniło wszystkim swoim klientom nowoczesną platformę łączącą studentów i absolwentów z potencjalnymi pracodawcami, usprawniającą proces rekrutacji po obu stronach. W serwisie dostępne są oferty pracy, praktyk, staży udostępnione przez pracodawców z regionu i z całej Polski.

Wszystkie usługi są bezpłatne!Na doradztwo/coaching zgłosisz się wyłącznie przez Portal Kariery!

1 krok | Zaloguj się do Portalu Kariera: https://portalkariery.kul.pl/pl
2 krok | W Portalu Kariery* w menu bocznym przejdź do zakładki Doradztwo zawodowe.
3 krok | Aby się zapisać na doradztwo wybierz typ spotkania (doradztwo zawodowe, coaching, doradztwo biznesowe, pojedyncza konsultacja lub pełen proces). Po tym prezentowany jest kalendarz spotkań doradczych, należy wybrać jeden z dostępnych dni, a następnie godzinę. Po zaaplikowaniu otrzymasz komunikat „Twoja aplikacja została wysłana”. Jeśli chcesz korzystać z darmowych spotkań doradczych, konsultacji CV, koniecznie na dole swojego profilu, zaznacz właściwe zgody dotyczące przetwarzania danych.
4 krok | Przy zapisie w sekcji Dodatkowe informacje napisz jakiego obszaru ma dotyczyć spotkanie. Rozmowa z doradcą/coachem – trwa około godziny i odbywa się w siedzibie Biura Karier KUL, czyli w pokoju 131 GG KUL (wejście obok Kościoła Akademickiego).

_________
* Koniecznie uzupełnij w Profilu Klienta swoją wizytówkę, w tym dane dotyczące kierunku studiów. Ułatwi nam to przypisanie spotkania do właściwego doradcy zawodowego/coacha.

 

Więcej informacji tutaj:
Strefa kariery | facebook