Towarzystwo Przyjaciół KUL Polskie kościoły w USA

Polskie kościoły w USA

Parafie i kościoły polskie w Stanach Zjednoczonych

Projekt „Parafie i kościoły polskie w Stanach Zjednoczonych” ma przybliżyć jak najszerszemu gronu odbiorców ogromny wkład duchowy i cywilizacyjno-kulturowy Polaków emigrujących do USA. Na realizację kolejnych edycji projektu Towarzystwo Przyjaciół KUL otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W działania zaangażowani są badacze z Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Strona projektu