Towarzystwo Przyjaciół KUL Pomnik

Pomnik

Pomnik ks. Idziego Radziszewskiego

Powstanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest ściśle związane z postacią ks. Idziego Radziszewskiego – inicjatora utworzenia Uczelni i jej pierwszego rektora. Z tego też powodu w stulecie powstania KUL w przestrzeni miejskiej Lublina został odsłonięty pomnik ks. Idziego. Autorem projektu jest prof. Jerzy Fober. Pomnik ufundowany został ze składek społecznych, do zbierania których przyczyniło się Towarzystwo Przyjaciół KUL.

Odsłonięcie i błogosławieństwo pomnika ks. Idziego Radziszewskiego – owocu wspólnego działania Uniwersytetu, miasta Lublin oraz – poprzez nasze Towarzystwo – wielu Przyjaciół KUL-u i sympatyków idei wychowania katolickiego.

Publiée par Towarzystwo Przyjaciół KUL sur Samedi 8 décembre 2018

Uroczyste odsłonięcie pomnika, 8 grudnia 2018r.