Towarzystwo Przyjaciół KUL Stypendia

Stypendia

Stypendia dla studentów KUL

Wesprzyj nasze programy stypendialne tutaj!

Towarzystwo Przyjaciół KUL w swoich działaniach nie zapomina o studentach Uniwersytetu, dzięki ofiarności naszych Przyjaciół możemy wspierać młodych na różnych płaszczyznach. Pierwsza z nich to program stypendialny „Startuj z TP KUL” – powstał, by wspierać tych, którzy rozpoczynają swoje pierwsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ważnym kryterium przy wyborze Stypendystów jest dochód rodziny oraz odległość od miejsca zamieszkania. Tych młodych ludzi wspieramy przez cały pierwszy rok studiowania. Do tej pory ponad 40 studentów otrzymało to stypendium.

Przez jeden semestr naszą opieką objęci są natomiast laureaci stypendium „Działaj z TP KUL” (do tej pory ponad 120 studentów). W ten sposób chcemy wyróżnić osoby bezinteresownie angażujące się na rzecz Uniwersytetu. Do tego programu kandydaci mogą zgłosić się samodzielnie, ale w uznaniu ich zasług dla społeczności akademickiej mogą to również zrobić ich przyjaciele, profesorowie czy współpracownicy. W ramach stypendium „Działaj z TP KUL” wyróżniamy również członków Chóru akademickiego.

Naszą troską obejmujemy także Stypendystów Fundacji Jana Pawła II. TP KUL pokrywa tym studentom koszty nauki na naszej Alma Mater nieprzerwanie od roku akademickiego 2015/16. Nie należy zapomnieć również o księżach – studentach z Nigerii, którzy także mogą cieszyć się wsparciem Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Dla wszystkich naszych Stypendystek i Stypendystów przygotowaliśmy również program warsztatów rozwoju umiejętności psychospołecznych. To jeden ze sposobów by przyczyniać się do kształtowania prawdziwych liderów, którzy wracając po studiach do swoich środowisk, będą wywierać na nie znaczący, pozytywny wpływ.

Regulaminy i wnioski stypendialne znajdują się TU.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystego wręczenia decyzji stypendialnych:

Tutaj możesz wesprzeć nasze programy stypendialne!

Warto posłuchać jednego z naszych pierwszych Stypendystów, który opowiada o znaczeniu tego wsparcia w swoim życiu: