Towarzystwo Przyjaciół KUL Jubileusz TP KUL
Aktualności

Jubileusz TP KUL

09 grudnia 2022

Towarzystwo Przyjaciół KUL istnieje już od 100 lat. Założone w 1922 roku jako Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego, było pierwszą inicjatywą zmierzającą do zapewnienia Uczelni systematycznego dopływu środków. Od początku istnienia Towarzystwa istotnym celem jego działalności oprócz niesienia wsparcia finansowego było szerzenie idei uczelni katolickich. Projekt powołania stowarzyszenia wysunął założyciel i pierwszy rektor lubelskiej Uczelni, ks. Idzi Radziszewski w 1918 roku, jednak do utworzenia Towarzystwa doszło dzięki staraniom jego następcy, o. Jacka Woronieckiego, cztery lata później. Jak przypomniał ks. dr Filip Krauze podczas Mszy świętej rozpoczynającej uroczyste obchody jubileuszu: środowisko to darowało odrodzonej Polsce syntezę wiary i rozumu, religii i nauki, teologii i pozostałych nauk w ten niezwykłej bosko-ludzkiej harmonii, której najśliczniejszym obrazem jest Niepokalana. (…) I dziś przypadł w kalendarzu taki dzień podziękowania Bogu i ludziom za Was i tych wszystkich, którzy z racji na wiek i choroby przybyć do tej świątyni nie mogli. I za tych którzy już nas poprzedzili do wieczności. Stajemy tu z nimi i dla nich w eucharystycznym dziękczynieniu.

Kolejny etap świętowania to spotkanie w gmachu Centrum Transferu Wiedzy KUL, gdzie najbardziej zasłużeni Członkowie TP KUL, nasi Darczyńcy, Przyjaciele i Współpracownicy otrzymali z rąk prezesa Towarzystwa, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, okolicznościowe dyplomy.

 

Wspólnota naszego uniwersytetu patrzy również odważnie w przyszłość. Przede wszystkim dzięki temu, że przez kolejne pokolenia wspierała nas dobroć Boga przychodząca przez ręce człowieka. Dokładnie przed wiekiem powstało Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego członkowie – w Polsce i Zagranicą – przyjmując odpowiedzialność za utrzymywanie naszej Alma Mater zbudowali niezwykłe środowisko krzewienia myśli chrześcijańskiej po obu stronach żelaznej kurtyny. To dzięki mozolnej pracy i hojnej ofierze jego członków, Uniwersytet dało się utrzymać i rozwijać, pomimo wszelkich przeciwności.(…) Dlatego też wszystkim żyjącym Członkom TP KUL składamy serdeczne podziękowanie, a tych, którzy odeszli do Pana polecamy Bożemu Miłosierdziu. Czyniliśmy tak niedawno na Jasnej Górze i w kościele akademickim w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czynimy tak na co dzień. Drodzy Przyjaciele, jesteście świadkami tej rzeczywistości, właśnie tutaj i dzisiaj. Tę rzeczywistość Kościoła budowali Wasi Dziadkowie i Rodzice. Ich i wasze ręce przeniosły KUL „przez Morze Czerwone”, w nadziei, że mimo wszystko trzeba siać i kształcić ludzi wrażliwego sumienia, ludzi harmonii wiary i rozumu, ludzi dialogu i społecznej miłości. By dla Boga i dla Ojczyzny czynili prawdę w miłości. – mówił ks. prof. Kalinowski. Zwrócił również uwagę na naszą najważniejszą inwestycję w przyszłość – na studentów: Towarzystwo Przyjaciół KUL w swoich działaniach kieruje się także w przyszłość. Nie zapomina o naszych studentach, a dzięki ofiarności Przyjaciół możemy wspierać młodych na różnych płaszczyznach. Podczas tego spotkania, zgromadzeni w Auli mogli poznać naszych tegorocznych Stypendystów.

Wśród naszych Stypendystów są także członkowie Chóru Akademickiego, który również dało się usłyszeć podczas spotkania:

Swoją obecnością podczas jubileuszu zaszczycili nas również przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uświetnili spotkanie swoim występem:

Wszystkim, którzy okazują nam swoje wsparcie – zarówno finansowe jak i duchowe serdecznie dziękujemy!

Fot.: Tomasz Koryszko KUL