Towarzystwo Przyjaciół KUL List Rektora KUL na Boże Narodzenie 2021
Aktualności

List Rektora KUL na Boże Narodzenie 2021

22 grudnia 2021

Chrystus, przychodząc na ten świat, powiedział o sobie samym, że jest prawdą, ponieważ przyszedł od Boga, który ten świat stworzył i zna go najlepiej. Nie ma powodu, aby temu wyznaniu Chrystusa nie wierzyć, ponieważ poparł je swoim nauczaniem, czynami i ofiarą z życia. Chrześcijanin nie może przejść obok tych słów obojętnie i zlekceważyć prawdy o boskim pochodzeniu i ostatecznym celu świata i człowieka. Nie powinien też szukać innych wskazówek życiowych poza tymi, które zawiera Dekalog oraz przykazanie miłości Boga i bliźniego. Aby przyjąć prawdę, którą objawia wcielony Chrystus, potrzeba łaski; aby tę prawdę zrozumieć, potrzeba rozumu, który także jest darem Boga; aby kierować się nią w życiu, potrzeba dobrej woli. – czytamy w liście ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, Rektora KUL na Boże Narodzenie 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z całym przesłaniem Rektora KUL:

List na Boże Narodzenie 2021