Towarzystwo Przyjaciół KUL Wyróżnienie dla TP KUL
Absolwenci

Wyróżnienie dla TP KUL

16 stycznia 2023

Towarzystwo Przyjaciół KUL, Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oraz dr Piotr Karwowski – założyciel i dyrygent młodzieżowego chóru parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej zostali uhonorowani Medalami “Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych”, które przyznał zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się 14 stycznia w Collegium Jana Pawła II na KUL. Medale laureatom wręczył ks. prof. Mirosław Sitarz – prorektor ds. misji KUL oraz prezes SAWP KUL.

– Chór KUL, który rozsławiał Katolicki Uniwersytet na całym świecie oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL, które zbierało ofiary i utrzymywało KUL przez prawie 90 lat w ubiegłym roku obchodzili stuletnią rocznicę swojej działalności. Celem tych nagród jest promować KUL, a także podziękować za dotychczasową działalność – mówił ks. prof. Mirosław Sitarz, który jest pomysłodawcą i inicjatorem ustanowienia Medalu “Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych”.

Wyróżnienie dla Towarzystwa odebrał Cezary Ruta, wiceprezes Zarządu Głównego TP KUL.

Medal “Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych” – zgodnie z regulaminem przyjętym w maju 2017 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL – jest sposobem wyrażenia wdzięczności osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Wśród nich są m.in. cele edukacyjne, naukowe, w szczególności rozwój i upowszechnianie nauki prawa i kultury prawniczej, zgodnie z dewizą KUL “Deo et Patriae” (z łac. Bogu i Ojczyźnie).

Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński był absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego, a także Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Wielkim Kanclerzem i protektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Foto.: Tomasz Koryszko/KUL

Za: www.kul.pl