Towarzystwo Przyjaciół KUL Uroczyste wręczenie decyzji stypendialnych
Aktualności

Uroczyste wręczenie decyzji stypendialnych

16 listopada 2023

Angażują się w przedsięwzięcia artystyczne, charytatywne, organizują konferencje naukowe, biorą udział w zawodach sportowych, na różnych płaszczyznach promują Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – nowi Stypendyści Towarzystwa Przyjaciół KUL. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele pięciu wydziałów – Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Humanistycznych, Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Wydziału Filozofii oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

16 listopada spotkali się z Rektorem KUL i Prezesem TP KUL ks. prof. Mirosławem Kalinowskim, który pogratulował im osiągnięć i przypomniał, że te stypendia, tak jak wiele innych projektów i inicjatyw KUL są wynikiem ofiarności rzeszy Przyjaciół i Absolwentów naszej Uczelni rozsianych po Polsce i świecie.

Programy stypendialne Towarzystwa działają od 2015 roku – do tej pory stypendium “Startuj z TP KUL” otrzymało blisko 40 studentów, wyróżnieni w programie “Działaj z TP KUL” to ponad 120 osób.