Towarzystwo Przyjaciół KUL Wręczenie decyzji stypendialnych
Aktualności

Wręczenie decyzji stypendialnych

22 marca 2023

Program stypendialny „Działaj z TP KUL” został uruchomiony w 2016 roku. Do tej pory laureatami stypendium było ponad 100 osób. W tym semestrze dołączyło kolejne 18 – 9 osób z Wydziału Nauk Społecznych, 6 z Wydziału Nauk Humanistycznych, po jednej z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Teologii oraz z Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Ich zaangażowanie to między innymi promocja swoich wydziałów i kierunków (udział w akcjach promocyjnych w szkołach i na targach, przygotowywanie materiałów promocyjnych, udział i tworzenie filmów do mediów społecznościowych). Wśród stypendystów nie brakuje osób zaangażowanych w działania samorządów wydziałowych jak i Samorządu Studentów KUL. Wiele osób wspierało działania Uczelni na rzecz uchodźców z Ukrainy, a także inne akcje charytatywne (Sztuka dla Niny, kiermasze „Podziel się dobrem”, zbiórka środków na szpital w Winnicy). Stypendyści osiągają również sukcesy w sporcie (żeglarstwo), w działalności artystycznej (festiwale piosenki, Teatr ITP, Chór KUL, Chór DA KUL).

Laureaci stypendium nie zaniedbują także rozwoju intelektualnego – współorganizują konferencje naukowe, szkolenia i seminaria, organizują spotkania ze specjalistami w swoich dziedzinach, dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.

– Dla mnie to wielka radość, że jesteście aktywni nie tylko prywatnie w nauce, ale również działacie na rzecz uczelni. Wielu z was spotkałam podczas wręczania stypendiów Rektora, dyplomów za wyróżniającą się działalność naukową, a także społeczną, a mianowicie podczas pracy w  Banku Pomocy KUL, który opiekował się uchodźcami z Ukrainy – powiedziała Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Foto.: KUL