Towarzystwo Przyjaciół KUL Bractwo Serca Pana Jezusa
Aktualności

Bractwo Serca Pana Jezusa

03 grudnia 2021

Akademickie Bractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa działa przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i zachęca do włączenia się w jego aktywność pracowników, studentów i absolwentów KUL, wszystkich sympatyków oraz przyjaciół uczelni, niezależnie czy są zrzeszeni w Towarzystwie Przyjaciół KUL, czy nie, a również tych, którzy upodobali sobie Kościół Akademicki, lubią go odwiedzać i w nim się modlić.

Wbrew potocznemu mniemaniu to nie św. Jan Paweł II jest patronem uczelni noszącej jego imię. Ufamy, że nasz Święty Profesor wstawia się za nami i na koniec każdej Mszy Świętej sprawowanej codziennie w intencji przyjaciół oraz dobroczyńców KUL, jak też całej społeczności akademickiej, polecamy się Jego wstawiennictwu. Jednak rzeczywistym Patronem uczelni jest Najświętsze Serce Pana Jezusa, w którym – jak głosi jedno z wezwań litanii – „są wszystkie skarby mądrości i umiejętności”. Patronat ten wpisany jest w Preambułę Statutu KUL, a na uniwersyteckim sztandarze, na jego lewej stronie „w centrum widnieje czerwone serce, symbolizujące Najświętsze Serce Jezusa” (Statut KUL). Intencja oddania uniwersytetu pod opiekę Serca Jezusowego od początku przyświecała założycielowi KUL-u i pierwszemu jego Rektorowi, ks. Idziemu Radziszewskiemu. Sercu Bożemu było też poświęconych wiele uczelni i szkół katolickich w świecie.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa sięga średniowiecza, ale zaczął się rozpowszechniać w wieku XVII, do czego przyczyniły się objawienia, jakie miała francuska mistyczka, zakonnica ze zgromadzenia wizytek, św. Małgorzata Maria Alacoque. Polecenia objawiającego się Pana Jezusa dopomagał jej spełniać spowiednik, o. jezuita, św. Klaudiusz de la Combiere, potem w szerzenie kultu zaangażował się szczególnie św. Jan Eudes, założyciel pierwszego Bractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa (1650 r.). W Lublinie pierwsze Bractwo NSPJ powstało przy kościele sióstr Wizytek w 1723 roku, następne przy kościele o.o. jezuitów (dziś archikatedra) w 1732 roku. Obydwa bractwa miały w swoich statutach wpisane zobowiązanie członków do adoracji Najświętszego Sakramantu. Apogeum kultu to koniec XIX i początek XX wieku, kiedy pod opiekę serca Jezusowego oddawały się poszczególne osoby, rodziny, zgromadzenia zakonne, także całe państwa.

Obecnie jesteśmy świadkami ożywienia tego kultu, do czego przyczynili się papieże w XX wieku, także św. Jan Paweł II. 11 czerwca bieżącego roku Episkopat Polski odnowił Akt Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w sto lat po pierwszym takim wydarzeniu. Od początku cześć oddawana Sercu Bożemu była nierozerwalnie związana z kultem eucharystycznym, a współcześnie możemy obserwować, że w wielu kościołach codziennie jest adorowany Pan Jezus w Eucharystycznej Postaci, powstają też kaplice nieustającej adoracji. Z pewnością przyczyniły się do tego również cuda eucharystyczne, jakie miały miejsce w ostatnich latach w Polsce, ale także spontanicznie odczuwana przez wielu wiernych duchowa potrzeba.

Na tym tle naturalna wydaje się wypływająca ze środowiska uniwersyteckiego inicjatywa powołania Akademickiego Bractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego podstawowe cele to:

  • oddawanie czci Sercu Bożemu poprzez adorację Najświętszego Sakramentu,

  • wspieranie uczelni przez stałą modlitwę w jej intencji,

  • osobisty rozwój i duchowa formacja osób należących do Bractwa.

Członkowie Bractwa zobowiązują się do jednej godziny adoracji w tygodniu, zapewniają ciągłą obecność adorujących przed wystawionym w Kościele Akademickim Najświętszym Sakramentem, w miarę swoich możliwości biorą udział w comiesięcznej konferencji formacyjnej w pierwszy czwartek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej w Kościele Akademickim oraz w adoracji nocnej rozpoczynającej się po konferencji, a kończącej w pierwszy piątek przed poranną liturgią, sprawowaną o godz. 06.45.

W czasach chaosu, podziałów, nieufności w relacjach międzyludzkich najlepszą rękojmią utrzymania właściwego kierunku drogi, jaką jest życie każdego ochrzczonego, a także ludzkich grup i wspólnot, jest wierna obecność przy kochającym Sercu Pana Jezusa. Dlatego każdego, komu zależy na dobru i rozwoju lubelskiej, katolickiej uczelni oraz na pogłębieniu własnego życia duchowego zachęcamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu w Kościele Akademickim.

Każdy chcący adorować ma możliwość sprawdzenia w kalendarzu, które godziny adoracji są zajęte, a które wolne, o ile posiada konto Gmail. Do kalendarza można wejść przy pomocy linku:

http://tiny.cc/bractwo

Klikając w pole odpowiadające terminowi adoracji (dzień, godzina), można uzyskać informację, czy czas ten jest zarezerwowany, czy wolny.

Z wszelkimi pytaniami do głównego koordynatora, a także chętnych do podjęcia systematycznej adoracji zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu:

bractwo@kul.pl

Można także skorzystać z kontaktu za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół KUL – telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.30:

Tel. 81 532 64 32

Kom. 662 487 212

lub za pośrednictwem duszpasterzy Kościoła Akademickiego.

Bractwo współdziała z Towarzystwem Przyjaciół KUL.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, spraw aby Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II służył Prawdzie i Dobru.